29.7.2017

Keaton TF Evans

Direct Line to God (2015)

 

“Direct Line to God” on videoveistos, joka näyttää, miten kaaoksesta voi kerronnan avulla järjestää merkityksellisen tarinan. Video muodostuu kahdeksasta päällekkäin soivasta kerroksesta läpinäkyvää ääntä ja kuvaa. Tekstit vaihtelevat viattomista saarnoista maailmanlopun julistuksiin, ja ne on kerätty länsimaisesta populaarikulttuurista. Kun tarinat viedään pois omasta kontekstistaan, ne muuttuvat jälleen kaoottisiksi, rikkoen hataran narratiivin. Kun narratiiveja puretaan, ne alkavat vastustaa todellisuutta. Yksi dominoivista länsimaisista narratiiveista on kristinusko. Viestit, jotka yleisö päättää kuulla, antavat mahdollisuuden omille tulkinnoille, paljastaen niiden hataran todellisuuspohjan. Videon loppukohtauksessa kerrokset vähenevät, jättäen jäljelle viimeisen viestin.

 

Keaton TF Evans

 

Teosteni tarkoitus on tarjota kehys, jonka sisällä yksilöt voivat irtautua dominoivista narratiiveista ja kulttuurisista ilmiöistä, sekä kyseenalaistaa suhteensa niihin. Installaationi sallivat osallistujien visioida monimutkaisia konsepteja leikkisällä ja tutkivalla otteella. Käyttämäni materiaalit vaihtelevat ihmisistä lamppuihin, tietokoneisiin ja puisiin tikkaisiin. Viimeaikaiset teokseni sisältävät koodausta, ennemminkin luovana kuin käytännöllisenä tuotoksena, tutkiakseni järjestelmiä ja narratiiveja, jotka hallitsevat jokapäiväistä elämäämme.

 

//

 

Direct Line to God (2015)

 

“Direct Line to God” is a video sculpture piece that explores how we use narratives to organize chaos into a meaningful story. The video consists of eight layers of transparent audio and video, simultaneously playing one over the other. These videos range from totally innocuous church sermons to apocalyptic predictions derived from western pop culture. When stories are taken out of their context they become chaotic again, breaking the tenuous narrative. Once narratives are broken out, they begin to conflict with reality. One dominant western narrative is Christianity. The messages that the audience choose to hear allow for them to uncover their own meaning, and discover the tenuous context that narratives live in. The final scene of the video sees all other videos fade out, leaving behind a singular message.

 

Keaton TF Evans

 

The mission of my work is to provide a framework that allows individuals to dis-associate from dominant narratives and cultural phenomena, questioning their relationship with them. My installations allow participants to envision complex concepts in a playful and exploratory manner. The materials I use range from humans to lamps, computers to wooden ladders. My recent work incorporates computer coding as a form of creative, rather than functional output, in order to examine systems and narratives governing our daily lives.

 

Curated for ILMIÖ by VAFT
www.videoartfestivalturku.com