29.7.2017

L. K. & S. K.

Stop motion, still living

 

Esityksiksi nimetyt silmänräpäykset tapahtuvat eri puolilla festivaalialuetta. Kestoltaan moninkertaisiksi venytetyt hetket muistuttavat enemmän asetelmaa kuin esitystä, mutta pidempi tarkastelu paljastaa hitaan muutoksen. Elävien kehojen rakentama pysäytyskuva operoi vähintään kahdessa ajassa: esiintyjien kehojen sekä asetelman ehdottaman pysäytetyn silmänräpäyksen ajassa. Teoksen kohtaukset pohjautuvat kuolevaisuudesta muistuttaviin vanitas-maalauksiin, mutta elävien kehojen toteuttamina muistuttavat pikemminkin eläväisyydestä ja muutoksesta.

 

L. K. & S. K.

 

Sara Kovamäki työskentelee monitaiteellisesti, useimmiten liikkuvan kuvan ja kehon parissa, sekä yksin että erilaisissa työryhmissä. Muun muassa muodonmuutokset, etäisyydet ja rytmi liikuttavat häntä.

 

Liina Kuittinen työskentelee pääsääntöisesti esitystaiteen alueella. Hänen teoksiensa aiheita ovat kesto, materiaalisuus ja jankutus.

 

//

 

Stop motion, still living

 

The blinks of an eye called performances are happening around the festival area. The outstretched moments remind us rather of a still life than a performance, but a longer observation reveals the slow transformation. The freeze-frame consisting of living bodies is operating in at least two time frames: in the performer’s bodies and in the still life suggested blink of an eye. The sequences of the work are based on vanitas paintings reminding of mortality, but when executed by living bodies they rather remind of liveliness and transformation.

 

L. K. & S. K.

 

Sara Kovamäki works with multiple art forms, mostly with motion picture and the body, both alone and in different collectives. Transformations, distances and rhythm are a few things that are moving her.

 

Liina Kuittinen works mainly within the field of performing arts. Themes of her works are duration, material and nagging.