ILMIÖn dekotiimi vastaa alueen visuaalisuudesta

 

Emilia Linnavuori, Tomi Laine ja Fanny Varjo, vastaatte tänä vuonna ILMIÖn aluedekoraatiosta. Kertokaa hieman itsestänne! Syntyikö kollektiivinne tämän projektin innoittamana, vai oletteko työskennelleet yhdessä aikaisemminkin?

Kollektiivimme syntyi sattuman kautta. Emilia Linnavuoren teos oli esillä viime vuoden Ilmiössä, ja hänet pyydettiin dekovastaavaksi tälle vuodelle. Prosessiin lähti mukaan toisilleen entuudestaan tuntemattomat Fanny Varjo ja Tomi Laine.

Emilia on tilallisuudesta ja rakenteista kiinnostunut kuvataiteilija, jonka teoksissa usein olennainen osa on materiaalin läpikuultavuus ja vallitseva valo. Tomi on asuntosuunnittelun parissa työskentelevä arkkitehti, jota kiehtoo poikkitaiteellisuus ja kaiken maailman Ilmiöt [sic]. Fanny työskentelee kuvanveiston ja installaatiotaiteen parissa. Myös kiinnostus maalaamiseen näkyy hänen veistoksissaan. Hän opiskelee Turun Taideakatemiassa kuvataiteilijaksi.

 

Mitä kaikkea dekovastaavat tekevät?

Pidämme huolen siitä, että alueen visuaalisuus pysyy päällevyöryävästi taustalla. Deko levittäytyy koko festivaalialueelle, antaen kuitenkin tilaa taiteelle, musiikille ja muulle tapahtumalle.

 

Millä mielin olette ottaneet tehtävän vastaan?

Uteliaasti ja kokeillen. Olemme oppineet tekemisen kautta. Maailmanhistoriaakin on pääasiassa rakennettu yrityksen ja erehdyksen periaatteella 🙂

 

Miten lähditte työskentelemään ILMIÖn parissa?

Duuni alkoi jo alkuvuodesta suunnittelulla. Suunnitteluun käytimme runsaasti aikaa, sillä jouduimme ottamaan huomioon sään, minimibudjetin, festarikävijöiden turvallisuuden, materiaalin kestävyyden, alueen koon, omat kykymme ja käytettävissä olevan ajan. Teimme materiaali- sekä muotokokeiluja ja dyykkasimme kamaa roskalavoilta pitkin kevättä.

 

Millainen luomisprosessi dekojen takana on ollut? Miten työskentelette?

Jokaisella meistä on erikseen kokemusta erilaisten ja suurienkin projektien suunnittelusta, mutta ILMIÖ on tekotavaltaan hyvin erilainen kuin aikaisemmat työmme. Tekeminen on ollut toisinaan haasteellista ja prosessissa on ollut paljon oppimista, hakemista ja pyörittämistä.

Kun suunnitelma tuntui muodostuneen, lähdimme kokeilemaan materiaaleja ja rakentamaan suunnitelmaa konkretiaan. Toteutuksessa meidän tiimiin lähti mukaan Tuuli Kristola ja Hanne Lammi, joiden osaamisesta ja innostuksesta on ollut korvaamaton apu.

 

ILMIÖ on tunnettu kekseliäistä koristuksistaan. Jatkuuko tämä linja myös tänä vuonna?

Ehdottomasti. Meillä on ollut aikaa suunnitella ja toteuttaa dekoa ennen festaripäivää, mikä on antanut mahdollisuuden kokonaisvaltaisempaan ja yhtenäisempään tekemiseen. Dekon mittakaava tulee olemaan suurempi kuin aiempina vuosina.

 

Onko dekoissa jokin yhtenäinen teema? Miksi juuri tämä?

Lähtökohtana toimii geometrinen muotokieli, joka kontrastoi ja korostaa uittamon orgaanista metsämaisemaa. Käytämme myös paljon läpikuultavia materiaaleja ja valoilla on iso osa dekossa.

 

ILMIÖ järjestetään Uittamon vehreässä kansanpuistossa. Onko ekologisuus otettu huomioon dekoja suunnitellessa ja tehdessä?

Kierrätys ja käytettävissä olevien resurssien optimointi on tekemisen yksi punainen lanka. Kaikki materiaali dyykataan tai uudelleenkäytetään, ja prosessia ohjaa vahva talkootekemisen henki.

 

Miten deko-kokonaisuus ILMIÖssä eroaa aikaisemmista töistänne?

Jokainen meistä on leikkinyt tilallisuuden, valon ja paikkalähtöisyyden kanssa erinäisissä töissä, mutta ei vastaavalla tavalla kuitenkaan. Dekoa tehdessä joudumme ottamaan huomioon monta eri asiaa aina festarikävijöiden turvallisuudesta vallitsevaan säähän niin raksailussa kuin tulevana festaripäivänä.

 

Paljastakaa jotain hauskaa prosessistanne!

Olemme nähneet ainakin 30 nousua ja 20 laskua sekä yhden medihelin 🙂