HANGFLOW

HANGFLOW & Sara Teperi

ILMIÖ  X  HANGFLOW  &  SARA TEPERI

ILMIÖ-festivaalin yhteisötaiteilija Sara Teperi toteuttaa HangFlow ry:n kanssa yhteisötaideteoksen Suurtorin puoleiselle sisääntuloportille. Yhteisötaideteos rakentuu pääosin jätteistä ja kierrätysmateriaaleista nuorten Hang Flow aktiivien toimesta festivaaliviikon kuluessa . Festivaaliviikonlopun aikaan myös yleisö pääsee osallistumaan teoksen toteutukseen.

Teos on tuotettu yhteistyössä Taiteen talon kanssa.

 Sara Teperi (synt. 1994) on Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen maisteriopiskelija ja yhteisötaiteilija. Teperiä kiinnostaa taiteen tekeminen kierrätysmateriaalista, sillä materiaalin määrittämät rajat tuottavat hänen mielessään ainutlaatuisia mahdollisuuksia. Tällä hetkellä Teperi kehittelee yhteisötaiteen ja uusmaterialistisen ajattelun yhdistelyä, jonka tavoitteena on taiteilijan, yhteisön ja materiaalin sujuva ja oivaltava yhteistyö.

HangFlow ry on Turussa toimiva voittoa tavoittelematon nuorisojärjestö, joka perustettiin kesällä 2020 nuorten aktivistien toimesta. Järjestön missiona on edistää nuorten äänen kuulumista ja yhdenvertaisuutta. Toimimme nuorilta nuorille -periaatteella, tavoitteenamme tarjota turvallisia tiloja, joissa jokainen voi olla oma itsensä, kasvaa omaan tahtiin ja löytää oman polkunsa.

HangFlow ry on tarkoitettu kaikille 13–29-vuotiaille nuorille. HangFlow ry mahdollistaa nuorten välisen oppimisen ja yhdessä kasvamisen. Pyrimme luomaan ympäristön, jossa jokainen nuori voi ilmaista itseään vapaasti ilman syrjinnän tai epätasa-arvon pelkoa. Yhteistyö on keskeinen voimavaramme; se antaa yhteisölle mahdollisuuden kehittyä ja kasvaa yhdessä.

Järjestöä pyörittävät omistautuneet vapaaehtoiset nuorisotyöntekijät, jotka pyrkivät ennaltaehkäisemään nuorten syrjäytymistä ja edistämään yhdenvertaisuutta. Tuomme esiin vaikeita aiheita ja tabuja avoimesti ja tarjoamme tukea turvallisen aikuisen johdolla. Tervetuloa mukaan!

 

ILMIÖ Festival’s community artist Sara Teperi is collaborating with HangFlow ry to create a community art piece for the entrance gate facing Suurtori Square. The community artwork is mainly made of waste and recycled materials by the Hang Flow activists. During the festival weekend audience can also participate in the realization of the artwork. 

The work is produced in cooperation with Taiteen talo.

Sara Teperi (born 1994) is a master’s student in Art Education at the University of Lapland and a community artist. Teperi is passionate about creating art from recycled materials, as the boundaries set by the material inspire unique possibilities in her mind. Currently, Teperi is exploring the integration of community art and upcycling, aiming for a seamless and insightful collaboration between artist, community, and materials.

HangFlow ry is a non-governmental youth organization based in Turku, founded by young activists in the summer of 2020. The organization’s mission is to amplify the voices of young people and promote equality. We operate on a youth-to-youth principle, aiming to provide safe spaces where everyone can be themselves, grow at their own pace, and find their own path.

HangFlow ry is open to all young people aged 13 to 29. We facilitate learning and growth among youth, creating an environment where every individual can express themselves freely without fear of discrimination or inequality. Collaboration is our key strength, offering the community the opportunity to develop and grow together.

The organization is run by dedicated volunteer youth workers who strive to prevent youth marginalization and advance equality. We openly address challenging topics and taboos, providing support under the guidance of a safe adult. Welcome to join us!