IDA RADIO

ILMIÖ x IDA Helsinki

IDA Helsinkiä voit kuulla ILMIÖn makasiinilla ja nähdä toimittajia reportoimassa gonzo journalismin tyyliin.

IDA Helsinki on itsenäinen kulttuurialusta, joka toimii nettiradiona ja tapahtumatuottajana. Radiokanava tarjoaa laajan ohjelmiston klassisesta, ambientista, jazzista ja folkista monenlaisiin modernin tanssimusiikin muotoihin sekä paikallisten taideinstituutioiden, progressiivisten aktivistien ja kirjailijoiden tuottamiin keskusteluohjelmiin. Yli 100 radiojuontajaa luo IDA Radion ohjelmiston. IDAn missiona on tarjota alusta, jolla paikalliset kyvyt voivat esitellä luomuksiaan ja luovuuttaan. IDAn tavoitteena on rikastuttaa paikallista mediasfääriä ja luoda sensuroimaton tila ajatusten ilmaisulle. Studio toimii fyysisenä tilana samanhenkisten ihmisten kohtaamiselle, uusien keskustelujen ja yhteistyöprojektien aloittamiselle. 

You can hear IDA Helsinki at ILMIÖ’s Makasiini and see reporters working in a gonzo journalism style.

IDA Helsinki is an independent cultural platform that operates as an online radio station and event producer. The radio channel offers a wide range of programming from classical, ambient, jazz, and folk to various forms of modern dance music, as well as talk shows produced by local art institutions, progressive activists, and writers. Over 100 radio hosts create IDA Radio’s programming. IDA’s mission is to provide a platform for local talents to showcase their creations and creativity. IDA aims to enrich the local media sphere and create an uncensored space for the expression of ideas. The studio serves as a physical space for like-minded people to meet, start new conversations, and initiate collaborative projects.