PETRI KECKMAN

PETRI KECKMAN: RETROSPEKTIIVINEN VIDEO

Petri Keckman on 61 vuotias helsinkiläinen, 2000-luvun alun REBOL-ohjelmointikieleen jumittunut taiteilija, jonka Retrospektiivinen video nähdään ILMIÖssä Lauantaina 20.7. Videoteoksessa on käytetty hyväksi lähes kaikkia 171 Keckmanin kovalevyn kätköistä löytynyttä erilaista algoritmisen taiteen kuvaa. Videossa näytetään viittä kuvaa päällekkäin ja pixelien väriarvojen keskiarvoja liu’utetaan vierekkäisistä kuvista. Tästä syntyvä efekti on Keckmanin mielestä kivannäköinen – mihinkään muuhun hän ei taiteessaan pyrikään kuin kivannäköisyyteen. 

“Taiteen tekeminen on minulle leikkiä. Ei pikku lapsikaan väriliiduilla leikkiessään ajattele mitään sanomia teoksilleen, samoin minä leikin taiteella. Harrastan ohjelmointitaidetta lähinnä omaksi ilokseni, mutta oli hienoa päästä ILMIÖön. On hienoa saada julkisuutta teoksilleen, joita ensin on kauan aikaa yksin puurtanut.” Keckman kertoo. 

Keckman on mukana tämän vuoden Outsider Art Festivaalilla Pikselijuhlan yltäkylläisyys -videoteoksellaan. Outsider Art Festival (OAF) järjestetään 15.-25.5.2024 eri puolilla Helsinkiä. Keckmanin tähän astinen pääteos, noin 25 minuuttinen animaatio, esitettiin syksyllä 2023 valo- ja mediataide tapahtuma PROJIO:ssa Tampereella. Keckmanin teoksia on nähty myös mm. Mielentaide ry:n 15-vuotisjuhlanäyttelyssä Riihimäellä 2020 ja Helmi ry:ssä Helsingissä 2017. 

Keckmanin videoteos on nähtävillä lauantaina 20.7. klo 18-00 Pikkukellarissa.

 

Petri Keckman is a 61-year-old artist from Helsinki, who got stuck in the REBOL programming language of the early 2000s. His Retrospective video will be showcased at ILMIÖ on Friday 19.7. The video utilizes nearly all 171 different algorithmic art images found in Keckman’s hard drive cache. Five images are shown overlaid, and the average color values of pixels are slid between adjacent images. The resulting effect is pleasing to Keckman – he doesn’t aim for anything else in his art than aesthetic appeal.

”Creating art is play for me. Just like a little child playing with crayons doesn’t think about any messages in their artwork, I play with art. I practice programming art mainly for my own enjoyment, but it was great to be included in ILMIÖ. It’s great to get publicity for my artworks, which I’ve worked on alone for a long time,” Keckman says.

Keckman is participating in this year’s Outsider Art Festival with his video work ”Pixel Celebration.” The Outsider Art Festival (OAF) will take place from May 15 to May 25, 2024, in various locations in Helsinki. Keckman’s previous major work, a 25-minute animation, was presented at the PROJIO light and media art event in Tampere in the fall of 2023. Keckman’s works have also been exhibited at events such as the 15th anniversary exhibition of the Mental Art Association in Riihimäki in 2020 and at Helmi ry in Helsinki in 2017.

Keckman’s video artwork will be on display on Saturday, July 20th from 6 PM to midnight at Pikkukellari.