RAGNAR ELNYG

RAGELNYG: PAINT IT RED. BECAUSE I’M NOT A DANCER

RagelnyG, kuvanveistäjä, esiintyjä ja rajoja rikkova taiteilija luo taidetta, joka paljastaa tavalliseen kätketyn poikkeuksellisuuden. RagelnyG:n teokset yhdistävät eri tekniikoita ja tutkivat monimutkaisia yksityiskohtia, jotka usein jätetään huomiotta. RagelnyG haastaa katsojat näkemään pintaa syvemmälle aina vangitsevista performansseista monikerroksisiin installaatioihin.

RagelnyG kuvailee ILMIÖssä nähtävää esitystään seuraavasti: 

”Luulen, että tällä kertaa, tässä nimenomaisessa esityksessä, haluan näyttää prosessin. Olen kyllästynyt höpisemään mielenterveydestäni. Kuitenkin, koska olen elänyt aiemmin naisena ja nyt miehenä, haluan nostaa keskusteluun miesten ongelmat. Minusta tuntuu, että nykyään miehille sanotaan, että heidän on avauduttava ja puhuttava ongelmistaan, mutta kun teemme sen, näytämme joko säälittäviltä tai siltä, että yritämme vähätellä naisten ongelmia. Luulen, että haluan tällä kertaa käsitellä myös kokeilua. Tehdä kaksikätisen pikapiirroksen. Kokeilla koreografiaa, koska huomasin, etten ole tanssikoulujen tanssija. En ole tanssija, koska sillä, mitä teen, ei ole väliä niin pitkään kun en pysty noudattamaan tanssikoulujen rutiinia – koreografiaa. Tämä johtaa siihen, etten pysty tanssimaan muiden ihmisten kanssa freestyle-kontekstin ulkopuolella.

Tämä esitys sisältää viulun soittoa, liikettä, piirtämistä, balettitossuja, ehkä korkokenkiä ja rekvisiittaa sekä pyrstön. Saattaa sisältää allergeeneja. Käsittele varoen.”

RagelnyG, Ragnar Elnyg, on suorittanut kielten kandidaatin tutkinnon Lyon 2 yliopistossa Ranskassa ja BUAP-yliopistossa Meksikossa, taiteen kandidaatin tutkinnon ESACM Fine Art Schoolissa Ranskassa ja Grays School of Artsissa Skotlannissa. Elnyg valmistui Kuvataideakatemian kuvanveisto linjalta vuonna 2021, tehden Erasmus vaihdon Saksassa, jossa hän opiskeli time and space -linjalla Hochschule für Grafik und Buchkunstissa.

RagelnyG:n Paint it reD. Because I’m not a dancer -perfomanssi on nähtävissä ILMIÖssä perjantaina 19.7. klo 22:50 – 23:20 Brinkkalan lavan edustalla.

RagelnyG:n installaatio nähtävillä Kriittisessä Galleriassa koko festivaaliviikonlopun klo 00 saakka. 

 

RagelnyG, sculptor, performer, and boundary-pusher, creates art that unveils the extraordinary hidden within the ordinary. His work merges mediums, exploring intricate details often overlooked. From captivating performances to multi-layered installations, RagelnyG challenges viewers to see beyond the surface.

RagelnyG describes the performance at ILMIÖ as follows: 

“I think this time, for this specific performance, I want to show the process. I am tired of rambling about my mental health. Yet, since I lived as a woman before and now as a man,  I still want to evoke men’s problems. I feel today, men are told they have to open up and talk about their issues but when we do it, either we look pathetic, or we look like we try to minimize women’s problems. I think I also want to talk about experimentation this time. Do an ambidextrous speed drawing. Try a choreography since I found out that I am not a dancer for dance schools. I am not a dancer because what I do doesn’t matter as long as I am unable to follow a routine. That leads to me being unable to dance with other people outside a freestyle context.

This performance will contain violin, movement, drawing, pointe shoes, maybe heels and props, and a fishtail. May contain allergens. Handle with care.”

RagelnyG, Ragnar Elnyg, has a bachelor of languages from Lyon 2 University in France and BUAP University in Mexico, a Bachelor of Arts from ESACM Fine Art School in France, and Grays School of Arts in Scotland. Elnyg graduated from Kuvataideakatemia’s sculpture department in 2021 with an Erasmus time in Germany where they was in the equivalent of the time and space department in Hochschule für Grafik und Buchkunst.

RagelnyG’s Paint it reD. Because I’m not a dancer – the performance can be seen at ILMIÖ on Friday 19.7. at 22:50 – 23:20 in front of the Brinkkala stage. 

RagelnyG’s installation will be on display in the Critical Gallery throughout the festival weekend until 00.