TUHMAT2

TUHMAT: ARTIFICIAL REEF 2.0

Tuhmat on monialainen, anarkistinen ja leikkivä queer-taidekollektiivi. Luomme fluxus-taiteen inspiroimia moniaistillisia taidekokemuksia, kineettisiä veistoksia, eläviä äänimaisemia ja ikuistettuja performansseja. 

Tuhmia yhdistää halu tehdä yhteistä utopiaa todeksi: kuka vain saa olla tuhma!

”Artificial Reef 2.0” muistuttaa ILMIÖläisiä lajien moninaisuudesta ja elintilamme jakamisesta ei-inhimillisten eliöiden ja asioiden kanssa. Ilmastonmuutoksen tuhotessa koralleja ja roskien vallattessa maat ja meret tuomme ILMIÖön roskista koostuvan korallin edustamaan jäljellä olevaa elämää ja kauneutta, jonka puolesta kannattaa taistella.

⁠ILMIÖn ja Tuhmien ideologiat risteävät monella tavalla, sillä kulttuuri ja taiteen tekeminen kuuluu kaikille. Myös tuhmille on tärkeää tuoda taide ulos gallerioista ja tuhota kulttuurikuplaa. On siis parasta päästä osaksi ILMIÖtä tänä kesänä!

 

Tuhmat is a multi-disciplinary, anarchic, and playful queer art collective. We create multisensory art experiences, kinetic structures, living soundscapes, and documented performances inspired by fluxus.

Tuhmat are bound together by the will to make a common utopia come true and we welcome everyone to join us in making this happen.

”Artificial Reef 2.0” reminds ILMIÖ-goers of the multiplicity of species and sharing living space with non-human organisms and things. While climate change is destroying coral reefs and plastic invades the land and oceans we bring to ILMIÖ a coral made of recycled materials representing the remaining life and beauty that are worth fighting for.

The ideologies behind ILMIÖ and Tuhmat have a lot in common as we believe culture and art-making belong to everyone. It is important for us to bring art out of the galleries and help burst the culture bubble.