AETHER WEATHER

ALI – YUKIKO – TRIVIAL ZERO: AETHER WEATHER

Ääni-installaatio, 2021-2024

Kolme siniaaltogeneraattoria, kolme vesiastiaa, kolme kaiutinta, kolme laseria, kolme peiliä, kolme kaupunkia, kolme säätä.

Aether Weather on installaatio, jossa yhdistyvät kolme kaupunkia eripuolilta maailmaa; Kobe Japanissa, Bremen Saksassa ja Turku Suomessa. Installaatiossa on kolme kaupunkia, kolme vesiallasta, kolme kaiutinta, kolme syntetisaattoria, kolme laseria. Syntetisaattorit ovat yhteydessä internetin yli jokaisessa kaupungissa sijaitsevaan sääasemaan. Sääasema välittää syntetisaattoreille jatkuvasti tietoa kussakin kaupungissa olevista sääolosuhteista. Tämän informaation pohjalta syntetisaattorit luovat siniaaltogeneraattorin avulla oman uniikin äänimaiseman.

Tämä äänimaisema johdetaan kolmeen eri kaiutinelementtiin (jokaiselle kaupungille omansa). Elementtien päällä on vesiastia. Jokaisen vesiastian pohjalla on peili. Ääni saa veden pinnan ja peilin värähtelemään. Jokaiseen peiliin on ohjattu oma laservalo. Valo osuu peiliin ja heijastuu siitä viereiselle seinälle, luoden väreilevan, alati vaihtuvan kuvan äänen taajuudesta, luoden jokaiselle kaupungille oman uniikin “aether weather” ilmiön.

“Hain ILMIÖön koska teos on aiemmin ollut esillä jo kahdessa niistä kolmesta kaupungista josta se kertoo, Kobessa sekä Bremenissä, joten luonnollinen jatkumo on saada kokea teos myös Turussa, ja ILMIÖ on erinomainen paikka tähän.” Trivial Zero kollektiivin (Jenny Mild ja Sami Pikkarainen) toinen jäsen, Sami Pikkarainen kertoo. 

Aether Weather nähtävillä ILMIÖssä perjantaina 19.7. 

Sound installation, 2021-2024

Three sine wave generators, three water tanks, three loudspeakers, three lasers, three mirrors, three cities, and three weathers.

Aether Weather is an installation that combines three cities from different parts of the world; Kobe in Japan, Bremen in Germany, and Turku in Finland. The installation includes three cities, three pools of water, three speakers, three synthesizers, and three lasers. The synthesizers are connected via the internet to a weather station in each city. The weather station continuously transmits information to the synthesizers about the weather conditions in each city. Based on this information, the synthesizers use a sine wave generator to create their own unique soundscape. 

This soundscape is fed into three different loudspeaker elements (one for each city). On top of the elements is a water tank. At the bottom of each water bowl is a mirror. The sound causes the surface of the water and the mirror to vibrate. Each mirror has its own laser light directed at it. The light hits the mirror and reflects off it onto an adjacent wall, creating a rippling, ever-changing image of the frequency of sound, creating a unique ”aether weather” phenomenon for each city.

“I applied to ILMIÖ because the work has already been shown in two of the three cities it is about, Kobe and Bremen, so the natural progression is to experience the work in Turku, and ILMIÖ is the perfect place to do so.” Sami Pikkarainen, the other member of Trivial Zero collective (Jenny Mild ja Sami Pikkarainen) says. 

Aether Weather at ILMIÖ on Friday 19.7.