OMVF_Roos Hekkens and Eetu Kevarinmäki

ILMIÖ X OMVF

Oulun Musiikkivideofestivaalit (OMVF) on voittoa tavoittelemattoman kulttuuriyhdistyksen Oulun musiikkivideofestivaalit ry:n järjestämä vuosittainen tapahtuma, joka juhlistaa musiikkivideota ja audiovisuaalista kulttuuria. OMVF on järjestetty vuodesta 1994 ja se onkin maailman vanhin vuosittain järjestetty musiikkivideofestivaali. OMVF hallinnoi Suomen laajinta musiikkivideoarkistoa, joka kattaa tällä hetkellä 6972 kotimaista videota vuosilta 1994–2023. Oulun Musiikkivideofestivaalien tuottajana toimii Juhani Oivo ja taiteellisena johtajana Joel Karppanen.

SEURAAVAT FESTIVAALIT JÄRJESTETÄÄN OULUSSA 22.–25.8.2024!

ILMIÖssä OMVF esittää Roos Hekkensin kuratoiman näytöksen joka osallistaa myös yleisön mukaan keskusteluun.

(UN)COMMON SPORTS

Urheilussa lajit jaotellaan usein perinteisesti sukupuolen mukaan ja monia lajeja ajatellaan stereotyyppisesti maskuliinisina tai feminiinisinä urheilulajeina. Nyrkkeily on pojille ja baletti tytöille. Täyttä puppuahan tämä tietysti on mutta populaarikulttuurissa stereotypiat ovat ahkerassa käytössä ja näkyvät sitä kautta myös musiikkivideoissa. Näitä maailmankuvaamme muovaavia musiikkivideoita katsoo valtava määrä ihmisiä. ILMIÖön kuratoidun musiikkivideonäytöksen ohjelma on kiinnostava valikoima urheilumaailman yleisimpiä stereotypioita. Osa videoista ylläpitää arkipäiväistyneitä näkemyksiä, osa pyrkii muuttamaan sitä, miten ja millaisena näemme urheilumaailman. 

Musiikkivideoiden myötä näytöksen vetäjä Roos Hekkens toivoo keskustelua maskuliinin ja feminiinin representaatiosta urheilumaailmassa, totuttujen käytänteiden pirstoutumista sekä epätavallisuuden juhlistamista.

Uteliaana akateemisena kirjoittajana Roos Hekkens on kiinnostunut siitä, kuinka hän voi ymmärtää meitä ympäröivän maailman absurdiutta elokuvan illuusion kautta. Hekkensillä on maisterintutkinto populaarikulttuurista ja hän haluaa pohtia kaikkea kokemaansa. ILMIÖön kuratoidun ohjelman pohjalla on Hekkensin oivallus urheilun ylläpitämistä sukupuolittuneista konnotaatioista ja musiikkivideoiden potentiaalista auttaa meitä ajattelemaan toisin. 

Roos Hekkens paikalla näytöksessä.

Tilaisuus järjestetään englanniksi.

(UN)COMMON SPORTS näytös ja keskustelu perjantaina 19.7. klo 18-18:30 Makasiinissa. 

 

Oulu Music Video Festival (OMVF) is a festival that celebrates the art of music video and audiovisual culture in general. The festival has been held yearly since 1994. It is organized by the non-profit/charity association Oulun musiikkivideofestivaalit ry. The association also runs the world’s biggest archive of Finnish music videos, which currently hosts 6972 Finnish music videos. The festival’s producer is Juhani Oivo and the artistic director is Joel Karppanen.

THE NEXT FESTIVAL TAKES PLACE IN OULU FROM THE 22ND TO THE 25TH OF AUGUST 2024!

At ILMIÖ-festival OMVF will showcase a curated screening by Roos Hekkens and invite the audience to participate in a conversation around themes.

(UN)COMMON SPORTS

Sports are very often separated by gender and some sports are even stereotypically thought of as exclusively masculine or feminine. Boxing is for boys and ballet is for girls. Nonsense of course, but stereotypes are regularly used in popular culture and therefore music videos. These videos are watched by many people and shape how we make sense of the world. The selection of music videos at ILMIÖ has a variety of sporty stereotypes. Some reinforce the common but others try to use the conventions to change how we look at sports. 

By watching these music videos, the screening facilitator Roos Hekkens hopes to discuss representations of masculinity and femininity, break through the common, and celebrate the uncommon.

Roos Hekkens is a curious academic writer who has been interested in how she can understand the absurdity of the world we live in, by means of the illusion of film. Hekkens has a Master’s Degree in Popular Culture and likes to ask questions about everything she experiences. This program came about when she realized that sports have gendered connotations and music videos can help us think differently.

Roos Hekkens is present at the screening.

The event is hosted in English.

(UN)COMMON SPORTS screening and discussion on Friday, July 19th from 6 PM to 6:30 PM at Makasiini.